3.2.06

ClickOnce Programlama- System.Deployement

ClickOnce kullanılarak yaptığımız yükleme veya güncelleme işlemlerini daha esnek ve zengin hale getirmek için System.Deployement sınıfını kullanarak kod yazmak durumundasınız.

System.Deployement class'ını kullanarak yazdığınız kodları bir düğmeye , bir etiket'e yada form olaylarına taşıyarak güncellemeler hakkında kullanıcıyı sürekli bilgilendirebilirsiniz.

Bu class'ı kullanarak yapabileceklerinize gelince;

Network kontrolü yaptıktan sonra o anki versiyonu alabilirsiniz
If (ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed) Then
ADUpdateAsync = ApplicationDeployment.CurrentDeployment

Güncelleme olup olmadığı olayına kod yazabilirsiniz
Sub ADUpdateAsync_CheckForUpdateCompleted()

Güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz
If (e.UpdateAvailable)

Güncellemenin zorunlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz
e.IsUpdateRequired

Güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
ADUpdateAsync.UpdateAsync()

Güncelleme sırasındaki işlemleri ve tamamlanmasını kontrol edebilirsiniz.
Sub ADUpdateAsync_UpdateProgressChanged
Sub ADUpdateAsync_UpdateCompleted

Tüm kodu bir arada görmek isterseniz aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

System.Deployement Ornek Kodu

VSTO - Word 2003

En çok gelen sorulardan bir tanesi de word deki bilgilerin veritabanına nasıl aktarılacağı. Özellikle teklif hazırlanması , şirket içi haberleşmelerde kullanılan dokumanlardaki verilerin tekrardan veritabanına işlenmesi durumu zaman kaybına neden olmaktadır. Bunun tam tersi durum da sözkonusu yani yakın veya uzak veritabanında bulunan verilerin belirli kriterlerden geçerek dokumanın içine yerleşmesinde kaybedilen zaman.

Bu önemli isteklerin tümünü word içindeki "eklentiler ve şablonlar" menusunu kullanarak tanımlayacağınız xsd dosyası sayesinde çözebiliriz. XSD dosyası xml tag'larını ve veri türlerini içermektedir. Kısaca xml dosyasının içinde bulunması gereken tagleri tanımlayan dosyadır. Bu dosyayı tanımladıktan sonra yapılması gereken dokuman içindeki yerlere bu tag'ları yerleştirmek olacaktır. Burda size tavsiyem bu tagların içine toolbox'ta gelen bookmark'ları koymanız. Böylelikle xml taglarının içine dışarıdan veri almanız mümkün olacaktır.

Kullanıcı word uygulamasını açtığında farkına varmadan xml dosyası doldurmaya başlayacak ve action pane de yer alan araçlar sayesinde ( combobox,textbox,calendar) istediği bir veritabanından aldığı verileri bookmark kullanarak tag'ların arasına yerleştirebilecektir.

Programın istemcilerde çalışabilmesi için framework2.0'ın yüklü olması ve "Microsoft .NET Framework 2.0 Configuration" da oluşturulan DLL'e izin verilmesi gerekmektedir.

eXTReMe Tracker